လုပ်အားပေးအဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

လုပ်အားပေးများ စာရင်းပေးသွင်းရန် နှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

၁။ ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းထုတ်ယူမှု တာဝန်ခံ လုပ်အားပေးများ

သင့်အနေနှင့် မာရသွန်ပြိုင်ပွဲဝင်များနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းသည် ၎င်းတို့အမည်စာရင်းပေးသွင်းထားမှုအား အတည်ပြုပြန်ကြားလာသည့်အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် ဖော်ပြပါရှိသည့် ပြေစာနှင့်အတူ အမည်စာရင်းမှတ်ပုံတင်ရန်သတ်မှတ်နေရာသို့သွားရောက် ရပါမည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်များကို ဂဏန်း အက္ခရာ နံပါတ်အစဉ်အလိုက်စုစည်း၍သင်တာဝန်ယူရမည့် ကောင်တာအနောက်ဖက်ရှိ ပုံးများထဲတွင်ထည့်ထားရသည်။သင့်အနေနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်များကို ပေးသည့် လက်ဆောင်အိတ်များကို ဝေပေးရပါမည်။
နေ့စွဲ – ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆၊ ၁၇ နှင့် ၁၈ ရက် (စုစုပေါင်း (၃) ရက်)
အချိန် – နံနက် ၉ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၄း၃၀ နာရီ (ပျမ်းမျှ အလုပ်ချိန် (၇) နာရီ)

၂။ တာထွက်စည်း နှင့် ပန်းဝင်စည်း တာဝန်ခံ လုပ်အားပေးအဖွဲ့

လုပ်အားပေးအဖွဲ့သည် တာထွက်နှင့် ပန်းဝင်နေရာများကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲဝင်များအား စနစ်တကျ နေရာချခြင်း၊ ပန်းဝင်လာသူများကို ဆုတံဆိပ်များ ပေးဝေခြင်း နှင့် လိုအပ်သည့် အကူအညီများကို သင့်လျော်သလို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်သည်။

နေ့စွဲ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၉)ရက်

အချိန် – ၀၄းဝဝနာရီမှ ၁၂းဝ၀ နာရီ (ပျမ်းမျှ အလုပ်ချိန် (၈) နာရီ)

၃။ စိမ်းလန်းအဖွဲ့

စိမ်းလန်းအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သည့်လုပ်အားပေးအဖွဲ့အနေဖြင့် မာရသွန်ကျင်းပရာကွင်းနှင့် ပြေးလမ်းတစ်လျှော က်တွင် စွန့်ပစ် ကျကျန်ခဲ့သည့် အမှိုက်သရိုက်များအားလုံး ကောက်ယူရှင်းလင်းပေးပြီး မာရသွန်ပွဲအပြီးတွင် ယင်းကွင်းနှင့် ပြေးလမ်းသည် မူလအတိုင်းသန့်ရှင်း၍ ပြန်လည်အသုံးပြုရန် အသင့်အနေအထားမျိုး ဖြစ်သည့်အထိ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ဤသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်အားပေးအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြေးလမ်းကိုအပိုင်းအလိုက်ခွဲခြားပြီး အုပ်စုအလိုက်လမ်းလျှောက်၍ အချို့ပစ္စည်းများကို မ၍ရွှေ့၍ ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

နေ့စွဲ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၉)ရက်

အချိန် – ၀၄းဝဝနာရီမှ ၁၂းဝ၀ နာရီ (ပျမ်းမျှ အလုပ်ချိန် (၈) နာရီ)

၄။ အထုပ်အပိုးများ ထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ခံများ

ဤအဖွဲ့တွင် တာဝန်ကျသည့်လုပ်အားပေးသည် သတ်မှတ်ပေးထားသည့်နေရာတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ အဝတ်အစာများအိတ်များကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် ၎င်းတို့၏ အဝတ်အစားများနှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ Baggage Area သို့ရောက်ရှိလာပါက မည်သည့် အိတ်အမျိုးအစားတွင်ထည့်သွင်းလာသည်ဖြစ်စေ ယင်းတို့ကိုထုတ်ယူပြီး ပေးထားသော ပလပ်စတစ်အိတ် တစ်ခုအတွင်းသို့ ပြောင်းထည့်ပေးရမည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ကပေးလာသည့် ၎င်း၏ ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ဖော်ပြထားသော baggage sticker ကို လုပ်အားပေးက အိတ်ပေါ်တွင်ကပ်ပြီး ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း အတူဖော်ပြထားရမည်။ ပစ္စည်းထုပ်ကို ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်သည့်နေ့အတွက် သတ်မှတ်ထားသောပုံးထဲတွင် ထည့်ထားရမည်။

နေ့စွဲ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၉)ရက်

အချိန် – ၀၄းဝဝနာရီမှ ၁၂းဝ၀ နာရီ (ပျမ်းမျှ အလုပ်ချိန် (၈) နာရီ

အားကစားသမား လက်ခံကြိုဆိုရေးအဖွဲ့

အားကစားသမား လက်ခံကြိုဆိုရေးအဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့် ပန်းဝင်လာသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များ ဆုတံဆိပ်လက်ခံရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဆုတံဆိပ်သည် ပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။

နေ့စွဲ – ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၁၉)ရက်

အချိန် – ၀၄းဝဝနာရီမှ ၁၂းဝ၀ နာရီ (ပျမ်းမျှ အလုပ်ချိန် (၈) နာရီ)

လုပ်အားပေးများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်

t shirt icon

၂၀၂၀ ရိုးမ ရန်ကုန် လုပ်အားပေး တီရှပ်

coupon

အခမဲ့ နံနက်စာကူပွန်

certificate

ရိုးမ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုလွှာ

၂၀၂၀ ရိုးမရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲကြီးတွင်
ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သူများအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
လာမည့်နှစ်တွင် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။

ရိုးမ-ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်အကြောင်း

ဆက်သွယ်ရန်

ဘာသာစကား

Yoma Yangon International Marathon © 2022. All rights reserved.