စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများ ​

ပြိုင်ပွဲဝင်များ စာရင်းပေးသွင်းခြင်း ​

 1. ၂၀၂၀ ရိုးမ-ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူများသည် စာရင်းသွင်းလျှောက်လွှာနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေးများကို www.yomayangonmarathon.comဝဘ်ဆိုဒ်တွင် လျှောက်ထားပေးသွင်းရမည်။  
 2.  ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေးပေးသွင်းပြီး အတည်ပြုစာကို အီးမေးလ်မှ ရရှိမှသာ စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုသည်။ 
 3. ရုံးတွင် လူကိုယ်တိုင်လာရောက် စာရင်းပေးသွင်းသူများအနေဖြင့် ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ထားသော စာရင်းသွင်းလျှောက်လွှာနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေးကို ရုံးရှိ တာဝန်ရှိသူထံ ပေးအပ်ရမည်။ ရုံးမှထုတ်ပေးသော စာရင်းသွင်းလျှောက်လွှာမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့် လျှောက်လွှာကိုမှ လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။  
 4. စာရင်းပေးသွင်းပြီးနောက်တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေးကို မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်ပင်ဖြစ်စေ ပြန်လည်ပေးအမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ 
 5. စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် မပြည့်စုံ၊ မှားယွင်းစွာ ဖြည့်စွက်ထားသော အချက်အလက်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများကို ပွဲစီစဉ်သူမှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ 
 6. ပွဲစီစဉ်သူအနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်များအား မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မဆို ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်
 7.  ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် မှန်ကန်၊ တိကျပြီး နောက်ဆုံးရ ပြီးပြည့်စုံသော ကိုယ်ရေးကိုယ်သာ အချက်အလက်များကိုသာ ထည့်သွင်းဖော်ပြရမည်။ လိုအပ်ပါက ပွဲစီစဉ်သူမှ ပြိုင်ပွဲဝင်ထံသို့ ဖုန်းဆက်ခြင်း၊ အီးမေးလ်ပို့ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သွားမည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်မှ စာရင်းပေးသွင်းစဉ် ဖြည့်စွက်ထားသည့် အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ပေးပို့သော အကြောင်းကြားစားများကို ပြိုင်ပွဲဝင်မှ လက်ခံရရှိသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။  
 8.  ပြိုင်ပွဲဝင်မှ မမှန်ကန်၊ မှားယွင်းပြီး ပြည့်စုံမှုမရှိသော အချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်ခြင်း (သို့) စာရင်းပေးသွင်းစဉ် ဖြည့်စွက်ထားသော အချက်အလက်များကို ပွဲစီစဉ်သူမှ မမှန်ကန်၊ မှားယွင်းပြီး ပြည့်စုံမှုမရှိဟု သံသယရှိပါက အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲဝင်များကို ပြိုင်ပွဲမှ အချိန်မရွေး ထုတ်ပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့အပြင် အနာဂတ်တွင် ကျင်းပမည့် ပြိုင်ပွဲများတွင်လည်း ပါဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်နိုင်သည်။ 
 9. စာရင်းပေးသွင်းခြင်း ပြီးမြောက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဖြည့်စွက်ပြီးခဲ့သော အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပြောင်းလဲနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။  
 10.  ဦးရာလူစနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးအစားများအားလုံးအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်အရေအတွက် ပြည့်သွားပါက ပြိုင်ပွဲဝင် ထပ်မံလက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ 
 11. ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်သည် ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားတစ်ခုတွင်သာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ 

အသက်သတ်မှတ်ချက်

 1. အပြည့်မာရသွန်နှင့် တစ်ဝက်မာရသွန်တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် အသက် ၁၆ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ 
 2.  စိန်ခေါ်မာရသွန် (၁၀ ကီလိုမီတာ) တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။ 
 3. အပျော်တမ်းပြေးပွဲ (၃ ကီလိုမီတာ)တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူများသည် အသက် ၁၀ နှစ်နှင့် အထက်ဖြစ်ရမည်။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များသည် အုပ်ထိန်းသူတစ်ယောက်ပါမှသာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်သည်။  
 4. အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် အွန်လိုင်းတွင် စာရင်းပေးသွင်းရာတွင် မိဘ/အုပ်ထိန်းသူများ၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိရန်လိုပြီး သက်ဆိုင်ရာ လျှောက်လွှာများကို ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါက ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့်မပြုရန် ပွဲစီစဉ်သူမှ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ 
 5. အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်း လာရောက်ထုတ်ယူချိန်တွင် အုပ်ထိန်းသူမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ခွင့်ပြုစာ လျှောက်လွှာကို ပေးအပ်ရမည်။ ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါက ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ခွင့်မပြုရန် ပွဲစီစဉ်သူမှ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ 

ပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးအစားများ

ပြိုင်ပွဲဝင်များအနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။

အပြည့်မာရသွန် (၄၂.၁၉၅ ကီလိုမီတာ) အမျိုးသမီး

အပြည့်မာရသွန် (၄၂.၁၉၅ ကီလိုမီတာ) အမျိုးသား

တစ်ဝက်မာရသွန် (၂၁.၁ ကီလိုမီတာ) အမျိုးသမီး

တစ်ဝက်မာရသွန် (၂၁.၁ ကီလိုမီတာ) အမျိုးသား

စိန်ခေါ်မာရသွန် (၁၀ ကီလိုမီတာ) အမျိုးသမီး

စိန်ခေါ်မာရသွန် (၁၀ ကီလိုမီတာ) အမျိုးသား

ရိုးမ အပျော်တမ်းပြေးပွဲ (၃ ကီလိုမီတာ)

ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်း ထုတ်ယူခြင်း

 1. ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းသည် ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ပြား၊အချိန်တိုင်းကိရိယာ၊ ပွဲအချက်အလက်စာအုပ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများပါဝင်သည့် ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းများကို သတ်မှတ်ထားသော ရက်များတွင် လာရောက်ထုတ်ယူရမည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်း လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ပက်သက်သည့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် တရားဝင်ကြေညာသွားမည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းကို ကိုယ်တိုင်လာရောက် မထုတ်ယူနိုင်သော ပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက် ကိုယ်စားလာရောက်ထုတ်ယူခြင်းကို ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသော လုပ်နည်းအတိုင်း လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်သည်။
 2. သတ်မှတ်ထားသောရက်ထက် နောက်ကျမှ လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းကို ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်သည့်အပြင် လာရောက်မထုတ်ယူခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် အခြားပြဿနာရပ်များကို ပွဲစီစဉ်သူမှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းထုတ်ယူရမည့် အချိန်ကာလကို ရက်တိုးသတ်မှတ်ခြင်း နှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်း ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်း လက်ခံရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို ပွဲစီစဉ်သူမှ ပြုလုပ်ပေးမည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်အတွင်း ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်း လာရောက်ထုတ်ယူရန်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားသာဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်အတွင်း လာရောက်မထုတ်ယူသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်ပစ္စည်းများကို အပိုပစ္စည်းဟု သတ်မှတ်ပြီး ပွဲစီစဉ်သူမှ ဖယ်ရှားရှင်းလင်းနိုင်သည်။  

ပြိုင်ပွဲနေ့ - ယေဘုယျစည်းမျဉ်းများ

 1.  ပွဲသို့ ပြိုင်ပွဲဝင်များ သယ်ဆောင်လာသည့် ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများနှင့် အားကစားဆိုင်ရာပစ္စည်းများသည် ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
 2. ပစ္စည်းအပ်ရန်ဌာနတွင် လာရောက်အပ်နှံသည့် ပစ္စည်းများမှလွဲ၍ ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ အခြားပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းနှင့် ပျောက်ဆုံးခြင်းတို့အတွက် ပွဲစီစဉ်သူမှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်းအပ်ရန်ဌာနတွင် လာရောက်အပ်နှံသည့် မည်သည့် ပစ္စည်းကိုမဆို လုံခြုံရေးအရ ပွဲစီစဉ်သူမှ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။  
 3. ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ပြား တပ်ဆင်ထားသူများသာ ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ပြားများကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်ရပါ။ လွှဲပြောင်းထားသော ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ပြားများကို တပ်ဆင်ထားသော ပြိုင်ပွဲဝင်များကို ပြိုင်ပွဲမှ ထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့် တာထွက်သည့်နေရာသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပိတ်ပင်ခြင်းတို့ကို ပွဲစီစဉ်သူမှ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
 4.  ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ပြားကို ပြိုင်ပွဲဝင် အကျင်္ ီအရှေ့တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ် မြင်သာအောင် သေချာစွာ တပ်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ပြီး ပြိုင်ပွဲတလျှောက်လုံး တပ်ဆင်ထားရမည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ပြား အနောက်တွင်ပါရှိသည့် လျှောက်လွှာတွင် တိကျမှန်ကန်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ထားရမည်။ ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ပြားကို ညှပ်ခြင်း၊ ချိုးခေါက်ခြင်းနှင့် ၎င်းအပေါ်တွင် ခြစ်ဆွဲရေးသားခြင်းများ၊ စတစ်ကာကပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါက ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရှိပါ။ 
 5. အပြည့်မာရသွန်၊ တစ်ဝက်မာရသွန်နှင့် စိန်ခေါ်မာရသွန် (၁၀ ကီလိုမီတာ) ပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုကြာချိန်ကို ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ပြား နောက်ကျောတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အချိန်မှတ်ကိရိယာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ အပျော်တမ်းပြေးပွဲ / လမ်းလျှောက်ပွဲအတွက် ယှဉ်ပြိုင်မှုကြာချိန်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားမည် မဟုတ်ပါ။ 
 6. ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် အချိန်မှတ်ပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ အပြည့်မာရသွန်၊ တစ်ဝက်မာရသွန်နှင့် စိန်ခေါ်မာရသွန် (၁၀ ကီလိုမီတာ) ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် အချိန်မှတ်ပစ္စည်းကို မှားယွင်းစွာတပ်ဆင်ထားခြင်း (သို့) မတပ်ဆင်ထားပါက ၎င်းတို့၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုကြာချိန်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အချိန်မှတ်ပစ္စည်းကို အပျော်တမ်းပြေးပွဲ / လမ်းလျှောက်ပွဲအတွက် ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါ။  
 7. ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် မိမိတို့၏ ပြေးနှုန်းအပေါ် မူတည်၍ တာထွက်သည့်နေရာတွင် နေရာယူပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ မြန်ဆန်စွာ ပြေးနိုင်သူများသည် အရှေ့ဘက်တွင် နေရာယူသင့်ပြီး နှေးသော အပြေးသမားများမှ နောက်ဘက်တွင်   နေရာယူသင့်သည်။  
 8. အချိန်မှတ်ပစ္စည်းကို မှန်ကန်စွာ အသုံးမပြုသူများသည် ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် လိုအပ်ချက် မပြည့်မှီသည့်အတွက် ၎င်းတို့၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုကြာချိန်များကို ပြိုင်ပွဲရလဒ်များတွင် ရှာဖွေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ယှဉ်ပြိုင်မှုကြာချိန်တွင် “DQ” ဟုသာ ရေးသားဖော်ပြထားမည်ဖြစ်ပြီး အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အပျော်တမ်းပြေးပွဲ / လမ်းလျှောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သူများအတွက်လည်း ယှဉ်ပြိုင်မှုကြာချိန် မှတ်တမ်းထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် အီလက်ထရောနစ် လက်မှတ် ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ 
 9. စာရင်းပေးသွင်းထားသော ပြိုင်ပွဲ၏ တာထွက်ချိန်ကို အချိန်မှီ ရောက်မလာနိုင်သူများသည် ပြိုင်ပွဲတွင် ဆက်လက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် မရှိပါ။ ထိုသို့ ပါဝင်ယှဉ်မပြိုင်နိုင်သည့်အတွက် ပေးသွင်းထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေးကိုလည်း ပွဲစီစဉ်သူမှ ပြန်လည်ပေးအမ်းမည် မဟုတ်ပါ။ 
 10. ဘီးပါသော စက်ကိရိယာဖြစ်သည့် တွန်းလှည်းအမျိုးမျိုး၊ စကိတ်၊ စက်ဘီးနှင့် ဝှီးချဲအပြင် အခြားဘီးပါကိရိယာများကို ပြေးလမ်းများတွင် အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။ အဆိုပါပစ္စည်းများကို ပွဲစီစဉ်သူများမှ ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် နေရာများနှင့်  ဆေးဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်များတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
 11. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်သည့် မြင်း၊ ခွေး၊ ကြောင် နှင့် အခြားတိရစ္ဆာန်များကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပရာနေရာနှင့် ပြေးလမ်းများသို့  ခေါ်ဆောင်လာခြင်း မပြုရပါ။
 12.  ပွဲစီစဉ်သူအနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်များနှင့် အခြားသူများ၏ အကျိုးကို ရှေးရှု၍ ပြိုင်ပွဲတွင် ဆက်လက်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုမရှိသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များကို ပြိုင်ပွဲတွင် ဆက်လက်မယှဉ်ပြိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 13. လုံခြုံရေးကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် အခြားအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများမှ ပြေးလမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲပေးရန် တောင်းဆိုလာပါက ပွဲစီစဉ်သူမှ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ 
 14. ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ပွဲစီစဉ်သူမှ ပြိုင်ပွဲစတင်ချိန်ကို နောက်ဆုတ်ခွင့်ရှိသည်။ ပြိုင်ပွဲစတင်ချိန် နောက်ဆုတ်ပြီးသည့်တိုင် ရာသီဥတုအခြေအနေ ထူးခြားမှုမရှိပါက ပွဲစီစဉ်သူမှ ပြိုင်ပွဲဝင်များထံ အခကြေးငွေ ပြန်အမ်းရန်မလိုဘဲ ပြိုင်ပွဲကို အချိန်မရွေး ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 
 15. စာရင်းပေးသွင်းထားသော ပြိုင်ပွဲဝင်သည် အခြားသူတစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့်ပြိုင်ပွဲဝင်ပါက ဆုရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ပြိုင်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက စာဖြင့်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ နှုတ်ဖြင့်ကန့်ကွက်မှုများအား လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးသည် ပွဲစီစဉ်သူမှချမှတ်မည်ဖြစ်သည်။
 16. စာရင်းသွင်းထားသော ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက် သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း ပြီးမြောက်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတွင်း ပြီးမြောက်ခြင်းမရှိဘဲ ဆက်လက် ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ပွဲစီစဉ်သူမှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။

အပြည့်မာရသွန် (၄၂.၁၉၅ ကီလိုမီတာ) (6 နာရီခွဲ)

 • ၁၆ ကီလိုမီတာ– နံနက် ၇နာရီ ၃၀ မိနစ်
 • ၂၄ ကီလိုမီတာ – နံနက် ၈နာရီ ၄၅ မိနစ်
 • ၃၁ ကီလိုမီတာ – နံနက် ၉နာရီ ၄၅ မိနစ်
 • ၃၆ ကီလိုမီတာ – နံနက် ၁ဝနာရီ ၄၀ မိနစ်

တစ်ဝက်မာရသွန် (၂၁.၁ ကီလိုမီတာ) (၄ နာရီ)

 • ၁၁ ကီလိုမီတာ – နံနက် ၇နာရီ ၃၀ မိနစ်

စိန်ခေါ်မာရသွန် (၁၀ ကီလိုမီတာ) (၂ နာရီ)

မှတ်ချက်။ ။ သတ်မှတ်ထားသော ပြိုင်ပွဲကြာချိန်များသည် ပြိုင်ပွဲဝင် အပြေးသမားများ၏ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

တားမြစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု စစ်ဆေးခြင်း

  1. အပြည့်မာရသွန် (၄၂.၁၉၅ ကီလိုမီတာ) ၊ တစ်ဝက်မာရသွန် (၂၁.၁ ကီလိုမီတာ) နှင့် စိန်ခေါ်မာရသွန် (၁၀ ကီလိုမီတာ) တို့တွင် ဆုရအနိုင်ရရှိသူများကို ထိုင်းနိုင်ငံ Mahidol တက္ကသိုလ်ရှိ National Doping Control Centre မှ တားမြစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု ဆေးစစ်မှု ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
  2. ဆေးစစ်မှုအပြီးတွင် တားမြစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲထားသည့် စစ်ဆေးချက် တွေ့ရှိပါက ဆုရရှိသူ စာရင်းမှ ပယ်ထုတ်မည့်အပြင် နောင်လာမည့် ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
  3. ရိုးမ-ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတွင် တားမြစ်ဆေးသုံးစွဲထားပြီး ပါဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရသူများကို ထိုင်းနိုင်ငံရှိ National Doping Control Centre, Mahidol University တွင်လည်း စာရင်းပြုစုမှတ်တမ်းတင်ထားမည်ဖြစ်သည်။
  4. တားမြစ်ဓာတုဆေးဝါးများကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ မရောက်ရှိအောင် လုပ်ဆောင်ရန်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ တာဝန်သာဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ မသိလိုက်၍ သုံးစွဲလိုက်ခြင်း အစရှိသည့် အကြောင်းပြချက်များကိုလည်း လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။
  5. တားမြစ်ဓာတုဆေးဝါးများကို အသုံးပြုပါက ပြိုင်ပွဲမှ နှုတ်ထွက်ရမည့်အပြင် နောင်လာမည့် ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
  6. ပြိုင်ပွဲဝင်အနေဖြင့် တားမြစ်ဓာတုဆေးဝါးများကို အမှန်တကယ်သုံးစွဲခြင်းအတွက်သာမက သုံးစွဲရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် အထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာတွေ့ရှိပါက ထိုသူကို ပြိုင်ပွဲမှ နှုတ်ထွက်ရမည့်အပြင် နောင်လာမည့် ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ တားမြစ်ဓာတုဆေးဝါး လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ထားသောမည်သည့်ပြိုင်ပွဲဝင်မဆို သုံးစွဲထားခြင်းမရှိပါကလည်း ပြိုင်ပွဲမှထုတ်ပယ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
  7. ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့် တားမြစ်ထားသောဒြပ်ပစ္စည်းပါဝင်သည့် ဆေးဝါး (သို့မဟုတ်) နည်းလမ်းတစ်မျိုးမျိုး သုံးစွဲရန်လိုအပ်ပါကပြိုင်ပွဲမကျင်းပမှီအထောက်အထားစာရွက်ကိုတင်ပြ၍ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန် လျောက်ထားရမည်။
  8. တားမြစ်ဓာတုဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းရှိ၊မရှိစစ်ဆေးရန် ငြင်းဆန်သော ပြိုင်ပွဲဝင်သည် ပြိုင်ပွဲမှ နှုတ်ထွက်ရမည့်အပြင် နောင်လာမည့် ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
  9. တားမြစ်ဓာတုဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းရှိ၊မရှိစစ်ဆေးခြင်းအား နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ပျက်ပြားအောင်ပြုလုပ်သည့် မည်သည့်ပြိုင်ပွဲဝင်မဆို ပြိုင်ပွဲမှ နှုတ်ထွက်ရမည့်အပြင် နောင်လာမည့် ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်ပြိုင်ပွဲများတွင် ပါဝင်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ပြိုင်ပွဲဝင်ဆုကြေး

 1. စာရင်းပေးသွင်းထားသော ပြိုင်ပွဲဝင်များသာ ၎င်းတို့ စာရင်းပေးသွင်းထားသော ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားအတွက် ဆုကြေးငွေ ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 2. ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်လျှင် ဆုတစ်ခုသာ ရယူခွင့်ရှိသည်။  
 3. ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားများအကြား ဆုကြေးငွေ လွှဲပြောင်းခွင့်မရှိပါ။  
 4. ကီလိုမီတာအားလုံး၏ အနိုင်ရရှိသူများသည် ၎င်းတို့၏တာထွက်ချိန်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ 
 5. ပွဲစီစဉ်သူမှ ဆုများကို သတ်မှတ်ထားသည့် ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားများအလိုက် ချီးမြှင့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 
 6. အနိုင်ရရှိသူများအနေဖြင့် ဆုကြေးငွေများကို ပြိုင်ပွဲနေ့တွင် ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဆုကြေးငွေများကို ပြိုင်ပွဲအပြီး နှစ်လကြာမှသာ အနိုင်ရရှိသူများထံ ဘဏ်မှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ 
 7. ဆုရရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် ဆုကြေးငွေအတွက်အခွန်ပေးဆောင်ရမည်။
 8. နှစ်လအတွင်း လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိပါက ဆုကြေးငွေများကို ပွဲစီစဉ်သူမှ စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
 9. ပွဲစီစဉ်သူမှချမှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များအရ ဆုများ( ဥပမာ-ဒိုင်းဆု) ကို ငွေသားအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ပွဲစီစဉ်သူမှ မူလချီးမြှင့်မည့်ဆုများအတိုင်းသာ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
 10. ဆုကြေညာချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားမတိုင်မီ ၁၅မိနစ်အတွင်း အယူခံဝင်နိုင်ပါသည်။
 11. အပျော်တမ်းပြေးပွဲ/ လမ်းလျောက်ပွဲအတွက် ဆုချီးမြှင့်မည် မဟုတ်ပါ။  
 12. အနိုင်ရဆုရရှိသူသည် အကြောင်းတခုခုကြောင့် ဆုရရှိရန် မသင့်လျော်ပါက ပွဲစီစဉ်သူအနေဖြင့် အခြားသူဖြင့် အစားထိုးနိုင်ခွင့်ရှိသည်။  

ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ ရပိုင်ခွင့်များ

 1. ပြိုင်ပွဲကိုပြီးဆုံးအောင် ယှဉ်ပြိုင်သော ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် ၎င်းတို့၏ ပြိုင်ပွဲဝင်နံပါတ်ပြားကို တာဝန်ရှိသူထံ ပြသပြီးပါက ပြိုင်ပွဲဝင် အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ဆုတံဆိပ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
 2. အပြည့်မာရသွန် (၄၂.၁၉၅ ကီလိုမီတာ) ပြေးသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပန်းဝင်မှသာ ပန်းဝင်သူ T-shirt ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို T-shirt ဆိုဒ်များသည် ဦးရာသူစနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ပန်းဝင်သူတိုင်း ဆိုဒ်ရွေးချယ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
 3. ဆုတံဆိပ်များနှင့် ပန်းဝင်သူ T-shirt များကို ပြိုင်ပွဲနေ့တွင် လာရောက်ထုတ်ယူရမည်။ ပြိုင်ပွဲပြီးနောက် လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းကို ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။  
 4. စာရင်းပေးသွင်းထားသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးအစားများတွင် အောင်မြင်စွာပန်းဝင်သည့် ပြိုင်ပွဲဝင်များကို အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်များကို ပြိုင်ပွဲအပြီး တစ်လအတွင်း ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်။ ပြိုင်ပွဲကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပန်းမဝင်သည့်သူများ နှင့် ပြိုင်ပွဲမှ ထုတ်ပယ်ခံရသည့်သူများအနေဖြင့် အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ် ရရှိမည် မဟုတ်ပါ။ * အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်များသည် စိန်ခေါ်မာရသွန် (၁၀ ကီလိုမီတာ)၊ တဝက်မာရသွန် (၂၁ ကီလိုမီတာ) နှင့် အပြည့်မာရသွန် (၄၂ ကီလိုမီတာ) ပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက်သာ အကျုံးဝင်သည်။ အပျော်တမ်းပြေးပွဲ/လမ်းလျှောက်ပွဲ (၃ ကီလိုမီတာ) သည် အချိန်ကန့်သတ်ထားသည့် ပြိုင်ပွဲမဟုတ်သည့်အတွက် အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်သည် အကျုံးမဝင်ပါ။  

ပြိုင်ပွဲမှ နှုတ်ထွက်ခြင်း

 1. ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စာရင်းပေးသွင်းပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုက်နက် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မျှ ပြိုင်ပွဲဝင်ကြေးကို ပြန်လည်ပေးအမ်းမည် မဟုတ်ပါ။  
 2.  ပြိုင်ပွဲဝင်များသည် ၎င်းတို့၏ ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ကို အခြားသူများထံ လွှဲပြောင်းခြင်းများ လုံးဝ မပြုလုပ်ရပါ။  
 3. စာရင်းပေးသွင်းပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား ပြောင်းလဲခြင်းများ မပြုလုပ်နိုင်ပါ။  

အခြားစည်းမျဉ်းများ

 1. ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန် နှင့် ပွဲစီစဉ်သူသည် ပွဲပရိုမိုးရှင်းအတွက် အသုံးပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှု ချို့ယွင်းခြင်းများအတွက် တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန် နှင့် ပွဲစီစဉ်သူသည် ပြိုင်ပွဲအတွက် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပါဝင်ပက်သက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများ၏ ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ချို့ယွင်းလိုအပ်ချက်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများနှင့်သာ တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းရမည်။ ကုန်ပစ္စည်းသွင်းသူများအနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း (သို့) ဝန်ဆောင်မှု ပြန်လှဲလှယ်မှုများအတွက် စည်းကမ်းချက်များ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။  
 2. ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု လဲလှယ်ခြင်း (သို့) အသုံးပြုခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု၊  ပျောက်ဆုံးပျက်စီးမှုများအတွက် ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန် နှင့် ပွဲစီစဉ်သူမှ တာဝန်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန် နှင့် ပွဲစီစဉ်သူသည် ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖော်ပြထားသော်လည်း အချက်အလက်မပြည့်စုံခြင်းနှင့် တိကျမှုမရှိခြင်းတို့အတွက် တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည်မဟုတ်ပါ။ ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ချိန်တွင် တိကျမှန်ကန်မှုရှိအောင် ပွဲစီစဉ်သူမှ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သည်။  
 3. ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန် နှင့် ပွဲစီစဉ်သူသည် ပြိုင်ပွဲအတွင်းရှိ အပြေးသမားများ၊ ပါဝင်အားပေးသူများ၊ လုပ်အားပေးများ နှင့် မိတ်ဖက်အပြင် အခြားအရာများကို ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ထားသော ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် အခြားရိုက်ကူးမှုများကို စီးပွားဖြစ်ကြော်ငြာအပါအဝင် ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းမှုမရှိသည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ပြန်လည်အသုံးပြုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်မှုများ၏ မူပိုင်ခွင့်နှင့် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ကို ရိုးမ-ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမာရသွန် နှင့် ပွဲစီစဉ်သူမှသာ ပိုင်ဆိုင်သည်။  

Thank you for your participation in YYIM 2020!
See you next year!

Yoma Yangon International Marathon © 2021. All rights reserved.